Để quảng cáo hiệu quả và kinh doanh bền vững, ít ai cạnh tranh được

Hãy tạo lợi thế cạnh tranh độc đáo và quảng bá sản phẩm và lợi thế cạnh tranh độc đáo đó.

Để quảng cáo hiệu quả và kinh doanh bền vững, ít ai cạnh tranh được
Để quảng cáo hiệu quả và kinh doanh bền vững, ít ai cạnh tranh được

1. Lợi thế cạnh tranh độc đáo

Đó phải là những lợi thế nổi bật mà đối thủ của bạn không thề sao chép.

Quảng bá sản phẩm và lợi thế cạnh tranh đó

Đăng các nội dung bán hàng kèm lợi thế đó lên các kênh quảng bá như Website, YouTube, Facebook, Zalo,…

Sau đó, quảng cáo để nhiều người biết sản phẩm và lợi thế cạnh tranh đó.

2. Khắc phục Điểm Yếu

Khách hàng mục tiêu của bạn họ chọn bạn vì bạn mang lại cho họ nhiều giá trị hơn là những gì họ cần phải bỏ ra. Và những điểm yếu của bạn sẽ có thể ảnh hưởng đến giá trị hoặc lợi ích của họ dẫn đến họ không chọn bạn.

Do vậy, có những điều bạn cho là thế mạnh nhưng đối với khách hàng mục tiêu, họ lại cho là điểm yếu. Bạn phải lắng nghe họ mà khắc phục nhé.

3. Tận dụng cơ hội

4. Chuẩn bị cho thử thách

Đánh giá [type]

Trả lời

Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?