Cách đổi tên Related product (Sản phẩm liên quan) trong WordPress

Các bạn chèn đoạn code này vào file Functions.php là được nha.

// Đổi tên Related productadd_filter(‘gettext’, ‘rename_relatedproduct_text’, 10, 3);

function rename_relatedproduct_text($translated, $text, $domain)
{
if ($text === ‘Related products’ && $domain === ‘woocommerce’) {
$translated = esc_html__(‘Các dự án BĐS liên quan’, $domain);
}
return $translated;
}

Đánh giá [type]

Trả lời

Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?